Evas Butiker

Kosttillskott


Cellfood - värdefullt nytt syre och väte + 78 spårmineraler, 34 enzymer, 17 aminosyror och elektrolyter - den mat dina celler inte kan vara utan.

Cellfood original är i grunden en vattenlösning gjord av växtdelar från de allra bästa växtkällor. I denna bevaras potenta näringselement i fri form och levereras direkt till varenda cell i kroppen.

Inget annat preparat i världen använder denna unika, patenterade formel som kan leverera syre och näring direkt till cellerna!. Formeln bygger på ett Nobel-pris, och det tog Everett Storey 42 år att utveckla den. Varje sats Cellfood tar 9 månader att tillverka!

Cancer kan inte växa i syrerik miljö, men stortrivs i syrefattig miljö. Samma sak gäller parasiter, svamp, infektioner m m. Tillräckligt med syre skapar en aerob förbränning - en sund miljö där inga sjukdomar får fäste. Syrebrist leder till anaerob förbränning - en osund miljö där cancer och parasiter trivs. Syrebrist anses därför vara den största enskilda orsaken till ohälsa, sjukdom, nedbrytning och död.

Syret i luften minskar p g a ökade föroreningar och avverkning av regnskog. Mätningar visar att syrehalten fortsätter att minska allt snabbare, speciellt i stora städer. Därför behöver vi tillföra friskt syre för att fortsätta hålla oss friska och vitala och undvika för tidigt åldrande.

Mineraler är nödvändiga för 95 % av kroppens dagliga funktioner. Utan mineraler kan kroppen inte tillgodogöra sig vitaminer och näring. Mycket av de naturliga spårmineralerna har p g a missbruk av odlingsjordar

Beställ på: www.cellfood.nu
Kontakt Dalarna:
Eva Cayts
framtidsmedicin.nu@gmail.com
Kontakt Göteborg:
Ruth Säveholm
ruth@framtidsmedicin.nu